Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Návod na použitie sprchovej batérie a sprchového panelu

Návod na použitie sprchovej batérie a sprchového panelu

Sprcha SK

Manuál na inštaláciu, údržba a starostlivosť o batériu / panel

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

A ÚDRŽBA BATÉRIE SK

SPRCHOVÁ / VAŇOVÁ BATÉRIA SPRCHOVÝ PANEL

   ODPORÚČAME INŠTALÁCIU BATÉRIÍ VYKONÁVAŤ ODBORNÍKOM NA VODOINŠTALÁCIU PRED MONTÁŽOU BATÉRIE NEZABUDNITE:

 VÝŠKU PANELA A SPRCHY STANOVTE PODĽA VÝŠKY OSÔB, KTORÉ BUDÚ NESKÔR SPRCHOVÚ BATÉRIU/ PANEL POUŽÍVAŤ  UZAVRITE HLAVNÝ PRÍVOD VODY

 PREPLÁCHNITE VODOVODNÚ SIEŤ, ČÍM JU ZBAVÍTE NEČISTÔT, KTORÉ BY MOHLI POŠKODIŤ NOVÚ BATÉRIU

MONTÁŽ SPRCHOVÉHO PANELA :

 SPRCHOVÝ PANEL BY MAL BYŤ NAMONTOVANÝ TAKÝM SPÔSOBOM, ABY ZAKRÝVAL NÁSTENNÉ PRÍPOJKY VODOVODNÝCH POTRUBÍ A V DUTOM PRIESTORE PANELA ZOZADU MOHLI BYŤ UMIESTNENÉ FLEXIBILNÉ PRIPÁJACIE HADICE.

 SPRCHOVÝ PANEL BY MAL BYŤ VYCENTROVANÝ VERTIKÁLNE NAD NÁSTENNÝMI PRÍPOJKAMI.

 OBE FLEXIBILNÉ PRIPÁJACIE HADICE PRISKRUTKUJTE K NÁSTENNÝM PRÍPOJKÁM A PRÍSLUŠNÝM PRÍPOJKÁM SPRCHOVÉHO PANELA. DBAJTE NA TO, ABY PRÍPOJKA TEPLEJ VODY BOLA PRI POHĽADE ZOZADU NA PRAVEJ STRANE A PRÍPOJKA STUDENEJ VODY PRI POHĽADE ZOZADU NA ĽAVEJ STRANE.

 PRIPÁJACIE HADICE PRISKRUTKUJTE PEVNE ALE HADICE NESMÚ BYŤ PRETOČENÉ, ANI VYSTAVENÉ PNUTIU.  PO UVEDENÍ DO PREVÁDZKY SKONTROLUJTE TESNOSŤ SPOJOV.

  POTOM ZAVESTE PANEL NA NÁSTENNÉ DRŽIAKY.

MONTÁŽ SPRCHOVEJ A VAŇOVEJ BATÉRIE :

 PRIPEVNITE SPRCHOVÚ BATÉRIU NA STENOVÉ VÝVODY TEPLEJ A STUDENEJ VODY – RÚRKY, POUŽITE TESNENIA A SITKÁ  AK NEPASUJE ROZTEČ DIER, POUŽITE S – PRÍPOJKY, KTORÉ UPRAVIA ROZTEČ DIER A AJ VYROVNAJÚ VÝŠKU –

SKONTROLUJTE VYVÁŽENIE POMOCOU VODOVÁHY

 NAMONTUJTE STÚPACIE POTRUBIA NA HLAVOVÚ SPRCHU, PRIMONTUJTE ICH NA STENU A SKONTROLUJTE VODOVÁHOU

 NA ZÁVER EŠTE NASKRUTKUJTE SPRCHOVÚ HLAVICU A RUČNÚ SPRCHU TÁ SA RUČNE NASKRUTKUJE SPOLU SO SPRCHOVOU HADICOU NA SPODNÝ PRIPOJOVACÍ ZÁVIT.

 TERAZ MÔŽETE OPÄŤ OTVORIŤ PRÍVOD VODY A BATÉRIU VYSKÚŠAŤ. NECHAJTE VODU TIECŤ JEDNU MINÚTU A SKONTROLUJTE FUNKCIU SPRCHOVEJ BATÉRIE. PREHMATAJTE VŠETKY SKRUTKOVÉ SPOJE A VYSKÚŠAJTE, ČI JE VŠETKO UTESNENÉ.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIU :

 CHCEME, ABY VÁM AVALDA PRODUKTY DLHODOBO PRINÁŠALI USPOKOJENIE A PÔŽITOK PRETO NA ČISTENIE NEPOUŽÍVAJTE DRÔTENKY A ČISTIACE PIESKY. TIEŽ NEODPORÚČAME POUŽÍVAŤ ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOM ROZPÚŠŤADIEL A KYSELÍN, PRÍPRAVKY NA ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA, BEŽNÝ OCOT A PRÍPRAVKY S KYSELINOU OCTOVOU. SÚ AGRESÍVNE VOČI POVRCHU – A ZANECHAJÚ VODOVODNÚ BATÉRIU ZÁJDENÚ A POŠKRABANÚ. VZHĽADOM NA TO, ŽE ZLOŽENIE KOMERČNE DOSTUPNÝCH ČISTIACICH PROSTRIEDKOV SA ČASTO MENÍ, NEMÔŽEME ZARUČIŤ, ŽE IM POSKYTNÚ JEMNÚ STAROSTLIVOSŤ, KTORÚ SI BATÉRIE ZASLÚŽIA.

 NA ČISTENIE POUŽÍVAJTE NAVLHČENÚ HANDRIČKU A MALÉ MNOŽSTVO MYDLA, KTORÉ NÁSLEDNE OPLÁCHNITE A UTRITE DOSUCHA. USADZOVANIU VODNÉHO KAMEŇA MÔŽETE PREDÍSŤ VYSUŠENÍM BATÉRIE PO KAŽDOM POUŽITÍ. USADENÝ VODNÝ KAMEŇ MÔŽETE ODSTRÁNIŤ NAPRÍKLAD POMOCOU PRÍPRAVKU GROHCLEAN

 ČISTIACI PROSTRIEDOK STRIEKAJTE NA HANDRIČKU, NIE NA BATÉRIU.

 OPTIMÁLNE PH ČISTIACICH PROSTRIEDKOV BY SA MALO POHYBOVAŤ NA ÚROVNI OD 6 DO 9


ZĽAVA NA VŠETKO- 5% DO 299€ A -10% NAD 300€,

X