Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Návod na použitie kuchynskej batérie a umývadlovej batérie

Návod na použitie kuchynskej batérie a umývadlovej batérie

Kuchynska SK

Manuál na inštaláciu, údržba a starostlivosť o batériu

NÁVOD NA INŠTALÁCIU ÚDRŽBA BATÉRIE SK

KUCHYNSKÁ / UMÝVADLOVÁ BATÉRIA

    ODPORÚČAME INŠTALÁCIU BATÉRIÍ VYKONÁVAŤ ODBORNÍKOM NA VODOINŠTALÁCIU PRED MONTÁŽOU BATÉRIE NEZABUDNITE:

 UZAVRIEŤ PRÍVOD VODY

 NAINŠTALOVAŤ NA PRÍVODNÉ POTRUBIE ROHOVÉ VENTILY SO SITKOM – ZABRÁNITE TÝM PRENIKANIU NEČISTÔT Z VODOVODNÉHO POTRUBIA DO BATÉRIE, TÝM JU OCHRÁNITE PRED POŠKODENÍM

 PREČISTIŤ PRÍVODOVÉ HADICE ODPUSTENÍM VODY Z KAŽDÉHO ROHOVÉHO VENTILU – ODSTRÁNITE TÝM NEČISTOTY VZNIKNUTÉ PRI MONTÁŽI (VYPUSTITE MINIMÁLNE 1 L VODY)

MONTÁŽ :

 VÄČŠINA BATÉRIÍ MÁ UŽ Z VÝROBY NASADENÉ FLEXI PRIPOJOVACIE HADIČKY SO ZÁVITMI NA KONCI A ZÁVITOVÚ TYČ. V PRÍPADE NIEKTORÝCH VÝROBCOV SÚ FLEXI HADIČKY ODSKRUTKOVANÉ OD SAMOTNEJ BATÉRIE A NAJSKÔR SA MUSIA PRISKRUTKOVAŤ K BATÉRII POMOCOU ZÁVITU.

 POLOŽTE TESNIACI KRÚŽOK NA UMÝVADLO A PREVLEČTE HADIČKY OTVOROM V UMÝVADLE. UMIESTNITE BATÉRIU TAK, ABY BOL TESNIACI KRÚŽOK V TESNOM KONTAKTE S UMÝVADLOM.

 FLEXI PRIPOJOVACIE HADICE SPOJTE S ROHOVÝMI VENTILMI. DBAJTE NA TO, ABY BOLI ZASADENÉ TESNIACE KRÚŽKY.

 BATÉRIU NA VRCHU EŠTE VYROVNAJTE. NA ZÁVER PEVNE UTIAHNITE OBIDVE MATICE POMOCOU KĽÚČA.TERAZ SPOJTE OBIDVE PRIPOJOVACIE HADICE S ROHOVÝMI VENTILMI.

 OTVORTE PRÍVOD VODY

KÝVANIE BATÉRIE V DREZE – KDE SA STALA CHYBA?

 PRI NAMONTOVANÍ VYSOKEJ, ALEBO ŤAŽŠEJ BATÉRIE SA MÔŽE VYSKYTNÚŤ JEMNÉ KÝVANIE. NIE JE TO NIČ NEOBVYKLÉ A NEZNAMENÁ TO, ŽE JE BATÉRIA CHYBNÁ. STAČÍ PRISKRUTKOVAŤ PODLOŽKU POD BATÉRIU A PROBLÉM JE VYRIEŠENÝ.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIU :

 CHCEME, ABY VÁM AVALDA PRODUKTY DLHODOBO PRINÁŠALI USPOKOJENIE A PÔŽITOK PRETO NA ČISTENIE NEPOUŽÍVAJTE DRÔTENKY A ČISTIACE PIESKY. TIEŽ NEODPORÚČAME POUŽÍVAŤ ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOM ROZPÚŠŤADIEL A KYSELÍN, PRÍPRAVKY NA ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA, BEŽNÝ OCOT A PRÍPRAVKY S KYSELINOU OCTOVOU. SÚ AGRESÍVNE VOČI POVRCHU – A ZANECHAJÚ VODOVODNÚ BATÉRIU ZÁJDENÚ A POŠKRABANÚ. VZHĽADOM NA TO, ŽE ZLOŽENIE KOMERČNE DOSTUPNÝCH ČISTIACICH PROSTRIEDKOV SA ČASTO MENÍ, NEMÔŽEME ZARUČIŤ, ŽE IM POSKYTNÚ JEMNÚ STAROSTLIVOSŤ, KTORÚ SI BATÉRIE ZASLÚŽIA.

 NA ČISTENIE POUŽÍVAJTE NAVLHČENÚ HANDRIČKU A MALÉ MNOŽSTVO MYDLA, KTORÉ NÁSLEDNE OPLÁCHNITE A UTRITE DOSUCHA. USADZOVANIU VODNÉHO KAMEŇA MÔŽETE PREDÍSŤ VYSUŠENÍM BATÉRIE PO KAŽDOM POUŽITÍ. USADENÝ VODNÝ KAMEŇ MÔŽETE ODSTRÁNIŤ NAPRÍKLAD POMOCOU PRÍPRAVKU GROHCLEAN

 ČISTIACI PROSTRIEDOK STRIEKAJTE NA HANDRIČKU, NIE NA BATÉRIU.

 OPTIMÁLNE PH ČISTIACICH PROSTRIEDKOV BY SA MALO POHYBOVAŤ NA ÚROVNI OD 6 DO 9


ZĽAVA NA VŠETKO- 5% DO 299€ A -10% NAD 300€,

X